Ed. Secundària

Durant l'Educació Secundària continuem proporcionant al nostre alumnat una formació integral, de qualitat, que afavoreixi la seva autonomia, sentit crític i compromís social. Per això donem molta importància a les metodologies actives, a les TIC, al treball en valors,... buscant en tot moment un tracte molt proper del professorat, tant amb els estudiants com amb les famílies.

Cursos de Ed. Secundària
Professorat de Ed. Secundària